Korta notiser

Från sjön Väsman pumpade man upp stora mängder vatten till anrikningsverket. Där använde man  magneter och vatten för att skilja malmen från övriga mineraler.
Trots att det snart har gått sextio år sedan anrikningsverket stannade för gott, så följer fortfarande mull med i det vatten, som rinner i den lilla bäcken nedanför gruvområdet ner mot sjön Väsman.