Länkar
Bassänger
Avfall på åkrar
Efter avfallet på åkern
Mulldammen
Vattenränna
Kraftledningen till Sörvik
Linbanan Sör­vik/Lekomberg
Skyttelrutchern
Gruvbolagets kuvert
Polletter Lekomberg
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 06