Utlastningen till linbanan Lekomberg-Källbotten

linbastn.jpg (21353 bytes)

Foto: ©Folke Forsslund i slutet av 1930-talet

Denna lite sentida bild i gruvbolagets historia visar transportbandet till mottagningsfickan, till vänster i den andra byggnaden fanns linbane­stationen. Bakom linbanestationen kom sedan den för bygden stora avfallsdammen att fyllas upp till en större yta. När anrikningsverket och gruvan var i drift kom malmen i en strid ström ut från den nedre delen av anrikningsverket till utlastningen på linbanan mellan Lekomberg och Källbotten.
På ett kuvert, som innehöll ett antal svartvita negativ hade Folke Forsslund skrivit "Morgondimma över sjön Väsman". Min nyfikenhet blev stor. Ännu större blev glädjen då man kunde finna negativet över nedre linbane­stationen i Lekomberg. Här fanns då en hel del historia om gruvan.
Folke Forsslund hade då tagit sig upp från Storgården i Brunnsvik till gruvområdet vid Lekomberg. Troligt att han hade ställt sig på en av gråbergstipparna och tagit bilden mot sjön Väsman.

Linbanestationen från den södra sidan

linstn.jpg (21412 bytes)

Foto: ©Anders Granath omkring 1925-1927

Linbanestationen i Lekomberg var färdig sommaren 1925 liksom hela linbanan mellan Lekomberg och Källbotten. Bilden ovan är en liten del från en så kallad glasplåt som visar hur linbanestationen såg ut från den södra sidan. Här fanns den stora elmotor som drev hela linbanan. Den hade olika utväxlingar, där man kunde reglera hastigheten på banan.
Skorstenen till höger i bilden hörde till panncentralen, vilken försökte hålla anrikningsverket med lite värme under den kalla årstiden.
I bakgrunden syns de de tre gråbergstipparna, vilka delvis kom att lastas ut och köras bort och läggas i gator och vägar inom ett bostadsområde i Sörvik, (Burtjärnområdet).