Linbanan
Linbanestationen
Utlastning
Linbanan
  Linbanan/kraft­ledningen
Bärarm
Linhjul
Linbanebutt
Bärkabelskarv
Bärlinesnitt
Linvagn
Bärkabelvikter
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2005