Linbanan
Linbanestationen
Utlastning
Linbanan
Linbanan/kraft­ledningen
Bärarm
Linhjul
Linbanebutt
Bärkabelskarv
Bärlinesnitt
Linvagn
Bärkabelvikter
Inventering 2019
Fundament 1
Vid Hillklinten 1
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2005