Korta notiser

En gammal svensk mil är 36 000 fot eller 6 000 famnar vilket motsvarar 10659 meter.
En fjärdrings väg är alltså  2672,25 meter.
Milstenen i Sörvik är en helmilsten, nästa sten som kommer är en kvartsmil för att följas av en halvmil­sten. Nu finns i vår närhet om man följer den gamla vägen mellan Burens och Stensbo fem mil­stenar uppställda. De står vid burbacken i Burens, Sörviks skola, efter Gamla Norrviksvägen, vägen mellan Fängen­hällarna och Gamla Finntorpet samt vid Oxbacken  ner mot Stensbo.
Milstenarna står oftast på vägens högra sida från Stockholm räknat.