Den gamla ladugården innehöll en kulturskatt

ladugard.jpg (21443 bytes)
Foto ©N-E Nordqvist 1990
Redan i början av 1900-talet uppfördes en ladugård efter den då inte byggda vägen till Storgården i Brunnsvik. Ladugården hörde till Solgår­den, en gård som har blivit delad genom arvslotter från Storgårdens en gång stora egendom. Under en längre tid har man inte utnyttjat ladugården och tidens tand har tagit kål på vitala delar. Den nuvarande ägaren var inte beredd att ta den kostnad en renovering skulle innebära.
Det blev som i visan: "nu ska hela rasket rivas, nu ska 34:an bort ...".

Ladugården var delvis byggd av slaggsten

baksida.jpg (21572 bytes)
Foto: ©N-E Nordqvist 1999
På baksidan kunde man se att delar av ladugården var byggd av kalkbruk och med slaggstenar. En inte ovanlig metod att bygga hus och ladugårdar kring förra sekelskiftet. Slaggens olika blåa färger är ett bevis på hur varmt det har varit i smältan vid hyttan. Slaggen kanske kom från den tid då Brunnsviks hytta var i drift. En stor del av slaggvarpen finns kvar än idag nedanför cykelbanan, efter den lilla bäck som har sin källa i Rösjön.

Dokumentationen var egentligen inte att avse denna del, utan först och främst en dokumentation av hur "kronorna såg ut". Kronor var ett sätt att bygga upp vissa delar under t. ex. ett uthus, som låg lite högre, än vad man kunde tänka sig att bygga en traditionell grund. Av någon anledning kunde man inte låta bli att fotografera grunden och delar av slaggstens­väggen, när man ändå var där. Något år senare skulle det visa sig att det fanns en kulturskatt. Den långa platta stenen i grunden till höger i bilden. Vad var det?