Länkar
Ladugården
Milstenen vid Sörviks skola
Milstenen vid Burens
Milstenar Norrvik o G:la Finntorpet 
Milsten Oxbacken
Initialristningar Fängenhällarna
Initialristning
Gränsstenar
Gränsstenen Sörviks skola
Gränssten efter gamla vägen till Grangärde

Start Lekomberg

©N-E Nordqvist 2005