Notiser om Norrvik

Byn Norrvik har gamla anor. Vad vi vet så har det bott folk i byn ända från slutet av 1400-talet. Om det har funnits boende ännu tidigare i byn så måste det hittas bevis.
Det finns hus och andra byggnader som har fått stå kvar sedan långt tillbaka i tiden som vi ännu kan se i nutiden.
Norrviks by har under många århundranden varit delat genom att norrviksån har delat byn i två delar. Den östra och västra sidan om ån. Vi har på kartor sett namn som till exempel Per Sigfrids och Hustru Sigfrids stora egendomar. Här gäller det att hitta några källor.
Norrviks byalag rädda­de en gång i tiden den numera fridlysta almen för att huggas ner, bya­laget ansåg att almen var Norrviks prydnad när den stod i sin fulla prakt.
Byn Norrvik är full av historia, det som gäller först och främst är nu­tiden som en gång blir forntiden.