Hyttbacken och vägen över Norrviksån

hyttbacken.jpg (23121 bytes)

Foto: okänd fotograf från Stockholm

Hyttbacken i Norrvik omfattar ett mindre område, som har sin kärna kring Norrviksån där den rinner under vägen och där hyttan, sågen samt bo­städer fanns en gång i svunnen tid.
Från ovanstående bild finns en beskrivning vad det var för olika byggnader på bilden. Längst upp till vänster var nya ladugården, strax bakom stod den gamla ladugården, gaveln syns lite. Bakom trädet finns boningshuset. Detta hus är byggt omkring åren 1775-1810. Taket bestod av pärt. Längst bort i bilden med ett ljust tak, där fanns ytterligare en ladugård. Sågen längs ner i bildens högra kant blev riven omkring år 1912. Ovanför sågen finns ett boningshus, det finns kvar än i dag.

En kommentar från Albin Danielsson om ovanstående bild: De kom med häst och vagn från Grangärde. Jag minns när de kom, mina syskon och jag minns det så väl, för vi barn satt nere vid grinden när de kom. Albin Danielsson berättar vidare att de åkande, var från Stockholm, man gjorde ingen brådska, utan stannade och tyckte att det var ett fint ställe de hade kommit till. Deras kamera satte man upp på ett trästativ och dokumente­rade en del av Norrvik, innan färden med häst och vagn gick vidare mot nya okända mål.
Den gamla träbron hade vi till lekplats och senare i livet till en dansbana. På den tiden var det ju inte så mycket trafik efter vägen. Vi hade ju gott om tid att flytta på oss när det kom några åkande.
Vad vi vet i dag så kom de okända på sin färd mot Stockholm omkring åren 1911-13.


Hyttbacken av idag

arbstenbro.jpg (20849 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-08-04

I dagens stressade samhälle så tar det inte så många sekunder innan man har passerat en del av byn. Det enda som man kan se av idag är huset i bakgrunden, som dessutom är flyttat ett antal meter när den nya vägen byggdes under 1950-talet.