Länkar
Hyttbacken
Stenbron
Branddammen i Norrvik
Såg o hus
Hyttan
Äldre hus i Norrvik
Rivning av ett av Norrviks äldsta hus
Kyrkbåtar på Väsman
Almen vid Anders-Persgården
Grävningen vid sjön Väsman 2012
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist