Dåtid och nutid möts på Röbacken

karta1678.jpg (6897 bytes) platsnu.jpg (11729 bytes)

Karta från år 1678
Källa: Lantmäteriet Gävle

Bilden ovan från samma plats år 2006
Foto: ©N-E Nordqvist

Ordet Röbacken kommer från den rödaktiga jorden i åsarna runt omkring. Redan i vår synvinkel är ett hundra år tillbaka en lång tid.
En hel del har hunnits förändrats i en bygds historia. Mellan kartbilden och den andra bilden här ovan skiljer det ändå 328 år.
Sörvik hade då inte så många fast boende. Etthundrafyrtiofyra år senare kan vi se att i området har det funnits en gård, troligt en bergsmansgård. Vilket enligt kartan från år 1822 ägdes av bergsmannen Per Danielsson, Brunnsvik. Per var född i Brunnsvik år 1781 medan hans hustru Maja-Lisa Östberg var född 1783 i Östansbo.
Kartan utvisar också att bergsmannen Per Danielsson ägde marken ända upp mot gården Fridslund samt på båda sidorna om den lilla bäck som rinner i ravinen mellan Röbacken och Västerbackarna. Vi anar att han inte bor på denna gård utan att det är någon annan okänd person som sköter denna gård.

Från Burens och över nedre delen av Röbacken

frburens.jpg (10421 bytes)

Foto: August Wahlström omkring år 1900 (del av en förstoring)

Den lilla stugan på bilden finns kvar än i dag, flertalet av de andra husen är nu rivna. På bilden kan man också se hur de uppodlade åkrarna har sett ut.