Hamnen i Lekomberg

rutchamn.jpg (22770 bytes)

Foto: okänd fotograf omkring slutet av 1890-talet

En av de svårigheter AB Ludvika Bergverk hade var att transportera malmen från gruvan. Järnvägen var inte byggd när Ludvika Bergverk kom igång med sin verksamhet. Sjöfarten på Väsman var vid den tiden livlig. Segelskutor och ångbåtar kom och gick i en ständig ström. Det var en hamn i Sörvik och en i Lekomberg. Alla var de på väg med gods. På släp hade en del pråmar.

Ludvika Bergverk köpte en bogserbåt från Finland vid namn Pikku-Matti. Det var en båt som tidigare hade varit i bruk i Finland, enligt min sagesman Ernfrid Andersson. Ludvika Bergverk använde denna ångbåt för att dra pråmar från Lekomberg till en lastkaj i Ludvika där malmen lastades om.

Mellan gruvan och sjön Väsman byggdes någon gång mellan åren 1895 - 1898 en rutschbana. Gamla rutschbanan var 700 meter lång. Spåren bestod då av tre rälsar. Den 70 mm räls som användes var det en stor brist på. Rälsen i mitten användes både för vagnar som var på väg upp och ner. De två, ibland tomma vagnar användes som motvikt när de två andra firades ner till Väsman. Nu måste ju vagnarna mötas på något ställe. Man byggde något som kallas för "trispår". På en sträcka av 100 meter var det 4 rälsar, med en växel, den kom att leda in vagnarna på de olika spåren.

Av en händelse så gick jag in på sajten "Järnvägshistorisk Forum" där Christer Fredriksson med flera hade tankar, som handlade om BKJ Klotens sjöfart med båten Tärnan den 18 augusti 2011. Här lämnar jag båten Tärnan och koncentrerar mig på Pikku Matti.

Bland annat skrivs några rader om ångbåten Pikku Matti som användes i sjön Väsman. Den byggdes i Stockholm på Ludvigsbergs verkstad med måtten 8,90 x 2,38 meter och med en ångmaskin på 5 nominella hästkrafter. Pikku Matti användes först som demon­stra­tionsbåt i Stockholm. Pikku Matti köptes år 1883 av Klotens AB, CF Liljewalch. Den placerades först i Långvattnet och byttes år 1887 med TÄRNAN från Södra Hörken, allt enligt inventarielistor, kassa­böcker, kontoböcker, korrespondens, arbetsrapporter, med mera från Klotens AB sparade arkivhandlingar. Under år 1884 byggdes ett tak på båten.

Ångbåten Pikku Matti såldes år 1897 till ägarna till gruvan i Lekom­berg, Under åren 1895 - 1898 bröts gruvan av några enskilda personer, vem det var har man inte kunnat få fram. Till Bergm Emb har ett bevis lämnats in med ett datum av den 29/2 år 1896, gruvan blev då anmäld och hade då övergått till annan ägare.

Efter att den hade gjort sitt vid gruvbolaget så såldes den till en privat­per­son då SWB öppnades och gick kvar som lustbåt för olika arrangemang och byggdes om på 1920-talet med dieselmotor och båten fanns kvar in på 1950-talet.