Utfrakten från anrikningsverket

hastrutc.jpg (20157 bytes)

Foto: ©Johan Persson år 1911

Bilden ovan visar den lilla bangården som fanns mellan anrikningsverket och rutschbanan. I bakgrunden syns nedre delen av anrikningsverket och i bildens övre högra kant utfraktsbanan till den gamla gråbergstippen.
Lekombergs gruva var inte belägen i närheten av någon järnväg. Gruvan var högre upp i bergen, ett stycke ovanför byarna Lekomberg och Brunnsvik.
Gruvbolaget hade hela tiden problem när den anrikade malmen från de flitiga gruvarbetare nere i gruvan skulle transporteras iväg ner till SWB-banan, där utlastningen skedde på järnvägsvagnarna.
Från anrikningsverket och ut till rutschbanan fanns då en liten bangård, där hästar från Nybergs häståkeri i Brunnsvik drog ut de så kallade "norbergs­vagnarna", lastade med malm. Mellan järnvägen och bangården fanns då en rutschbana med dubbla spår där två vagnar firades ner åt gången. All malm som gruvbolaget fick fram exporterades till Tyskland, Nederländerna och England.
Linbanan mellan Lekomberg och Källbotten fanns inte ens i tankarna på den tiden inom ledningen för gruvbolaget.