Två så kallade "norbergsvagnar" firades ner till Väsman

rutchvagn.jpg (22749 bytes)

Foto: okänd fotograf, i slutet av 1890-talet

Gamla rutschbanan gick under den gamla träbron som var nere vid landsvägen. Under bron fanns en mindre och en större öppning. I den lilla öppningen gick den gamla rutschbanan ner till hamnen vid Väsman. Den bro som finns nu på denna plats kom till långt senare. De två stora husen nere vid Väsman var inte byggda.
Två norbergsvagnarna i varje vagnsätt var fast anslutna till en vajer på 22-23 mm i diameter, för att inte skada den spända vajern så monterade man rullar mellan spåren, som den kunde löpa i. Uppe vid gruvområdet stod spelet, för att inte de tungt lastade vagnarna kunde rusa utför den långa backen fanns en stor broms. I ett "signalvakthus", inte så långt från bromshuset stod spelstyraren och reglerade med en stor ratt hastigheten på vagnarna som firades ända ner till sjön Väsman.