Länkar
Utfrakt med häst till rutchbanan
Hamnen för gamla rutchbanan
Vagnar på rutchbanan
Rutchbanan vid sjön Väsman
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2006