Söndagskolebarn samlade utanför Salemkapellet

sobarn.jpg (22411 bytes)
Foto: ©Anders Granath omk 1923
Bilden i större format?
Lekombergs gruva hade startat med följd att det kom många familjer, där fäder sökte, samt fick arbete inom gruvnäringen. Familjer bildades och barnen fick en naturlig samlingspunkt under många årtionden i Salem- kapellet. Ända fram till början av 1960-talet var det aktivitet inom söndagsskolan där det kristna budskapet förmedlades. Verksamheten lades ner år 1966.
Under vintern när det var riktigt kallt så värmde man upp den lilla lokalen. De som förmedlade det kristna budskapet under de sista åren var Oscar Nyberg och till sin hjälp många gånger, Hulda Nyberg.
Ungdomarna blev väl omhändertagna under den här tiden. Ett av de minsta barnen på bilden, vilken sitter som tredje barnet i främre raden från höger är född år 1916. Troligtvis så är de andra barnen äldre. Många av barnen är okända.
När huset byggdes är inte känt men vi antar att det byggdes i någon gång omkring åren 1915-16. Baptisternas kristna budskap uppstod i England under 1600-talet och kom till Sverige på 1840-talet. Många nya missionshus byggdes i Sverige under 1900-talets första del.