Korta notiser

På den sida av tomten som var mot Sörviks skola fanns en länga som innehöll vedbod och toaletter.

Fridhem

Ludvika fria Missions­förening kom att köpa en del mark av patron Öhman i Sörvik den 9 juni 1914 på den så kallade Sörtäkten i Brunnsvik. Den hade tidigare ägds av Fredrik Jakobsson Melin och Johan Jakobsson.
Sörtäkten hade ännu tidigare ägds av  Bergsmannen Jan Persson på Storgår­den, Brunnsvik och Häradsdomaren Per Danielsson i Sörvik.
Den 20 september 1916 säljer Patron Öhman ytterligare mark till församlingen.
31 december 1927 säljer Ludvika fria Missionsförsamling kapellet till Sällskapet Södra Dalarnas Baptistmission.
De i sin tur har kapellet under några år innan de säljer fastigheten till Sörviks  Baptistför­samling den 1/5 1934
Källor: Privata köpebrev.