Sörviks sångkör på utflykt till Floda

Foto: ©Anders Granath

Sörviks sångkör på utflykt tillsammans med Floda kören, i bakgrunden sjön Närsjön. Platsen är utsiktspunkten vid byn Närsen.
 
Bild från utsiktspunkten vid byn Närsen

Foto ©N-E Nordqvist 2013

Efter cirka 80 år senare, kommer jag till platsen där Anders Granath har tagit den översta bilden. Det kändes lite underligt att min läromästare inom fotografering en gång i tiden har stått på nästan samma plats där jag nu tar min höstbild, även om jag inte har fått samma "vidd" på bilden som Anders Granath. Men jag hade i alla fall ingen gruppbild att fotografera här i Nås finnmark!
 

Sörviks- och Flodakören

Foto: ©Anders Granath

Sörviks- och Flodakören uppställda vid grindhålet till nuvarande Sofiebergsvägen 3. I bakgrunden Sörviks skola.
Förkortningar som hör till personer:
Flodakören = Fk, Sörvikskören = Sk

Sittande i främre raden fr. v.: Anna Lööw Fk, Karin Johansson Fk, Gertrud Thunstedt-Björkman dirigent för Fk, Margit Berg Fk. Karin Thorin Fk, Gretas Kerstin Eriksson Fk.

Andra raden fr. v. Gunnar Engwall Sk, Agnes Engwall Sk, Kerstin Ekorre Sk, Olle Strand Fk, Karin Engström Sk.

Tredje raden fr. v.: Erik Thoring Fk, Elsa Engströn Sk, Elsa Lööw Fk, Bertil Roos Fk, Hjalmar Nordqvist Fk, okänd från Fk, Ivar Eriksson Fk, Gunhild Nyberg Sk, Johan Engström Sk.

Bakre raden fr. v.: August Nyberg Sk, Märta Rosen Sk, Rune Brus Sk, Helmy Redhe Fk, okänd från Fk, Anna Nilsson Sk, Sven Nyström Sk och Greta Jansson Sk.