Silvergruvan 1995

shgruva.jpg

Platsen där Silver- gruvans anriknings­verk fanns på 1930-talet. Bild från 1995 ©N-E Nordqvist

Gammal gruva

På en gammal karta från år 1752 som beskriver rågången mellan Matts-Anders och Matts-Arfveds ¼-dels skog finns det vi idag kallar Silver­gruvan utmärkt som "Ödelagd silver­grufva".

Gruvorna

Moragruvan hade sin dagöppning längre upp på berget och orterna gick in mot fastare berg.
Från Moragruvan sprängdes en ort till Brunnsviksgruvan, inte långt därifrån.
I och med att de var förbundna med varan- dra så blev gruvbryt­ningen mer lönsam.
Från Brunnsviks­gruvan arbetade gruvarbetarna som mullvadar i gångarna, ner i det mörka djupet, nästan ner till havs­nivån.
Sjön Rösjön ligger 270 meter över havsnivå. Brunnsviksgruvans dagöppning ligger en bit ovanför Rösjön och når enligt en upp­gift från en gruvarbe­tare som arbetat i gruvan det aktnings­värda djupet av 250 meter. Moragruvan ligger bakom de stora varphögarna som finns kvar än idag. Moragruvan har inget gjutet lock av betong. De lade på plank som skydd över dagöpp- ningen, den har sedan ruttnat under alla år. Livsfarligt att beträda.