Sociala Missionens koloni

Foto: okänd fotograf

I gränstrakterna mellan de två byarna Brunnsvik och Norrvik fanns en av bygdens två barnkolonier. När folk frågade efter barnkolonin blev vi lite villrådiga och frågade, vilken barnkoloni?
Den här kolonin har varit i ett dunkel för oss i bygden, trots att den har varit verksam i nästan femtio år i vår omedelbara närhet.
De gulaktiga byggnaderna har stått på sin plats så länge jag kan minnas. Men nu är nästan alla borta Nu var det dags att kavla upp skjortärmarna och försöka få fram en lite information om och hur kolonin har kommit till. 
Ett antal bilder ramlade helt plötsligt över mig där de låg i en bokhylla helt bortglömt. Nu blev man mer nyfiken. Sociala Missionen har förtjänstfullt ställt upp med skriftligt material. Från det materialet kommer jag att plocka fram vissa delar från verksamheten. Per Anders Thunqvist har stått för omkring 90 procent av alla bilder som är tagna på Storgårdsnäset.
Då inte finns någon anteckning om vem som har tagit bilderna som visas under den här delen av Sociala Missionen så har jag valt att skriva: okänd fotograf under bilderna

Sommarkoloni
Redan under de första stapplande åren av 1940-talet började Sociala Missionen sända barn och ungdomar till sommarkollo. Bland annat till Aspnäs gård på Rådmansö under år 1941. Påföljande år reste barn till Florsberg i Mo socken i Hälsingland och Södra Möckelby skola på Öland. När barnen kom hem från kolonin skriver Svenska Morgonbladet, ibland kallad Svenska Morr: "Hem från kolonin i bästa kondition".
Detta gav nog blodad tand för de inblandade, vid styrelsemötet i april 1942 diskuterades länge och envist frågan om man skulle skaffa sig en egen barnkoloni. Någon slog nog klubban i bordet och beslutade att bese olika objekt som erbjöds som kollo. De kräsna herrarna föll inte för något av det föreslagna platserna.
Ordföranden och föreståndaren hade tydligen fått mandat av de övriga att gå vidare med tanken av ett eget sommarkollo. Vid sammanträdet i början av hösten 1943 kunde de meddela att de hade inköpt ett markområde på sju tunnland mark i Norrvik. Inte så långt från Brunnsviks Folkhögskola.

Ett förslag dyker upp av en ledamot att starta en insamling i Svensk Veckotidning, som för övrigt kom ut med sitt första nummer år 1940. Insamlingen skulle vara till uppförande av "Onkel Toms stuga" på den mark man hade köpt i Norrvik. Dessa planer skulle hållas hemliga fram till  att insamlingen skulle starta i april 1944.

Styrelsen för Svenska Missionsförbundet lämnade sitt medgivande till denna insamling och den 21 april kunde man läsa i tidningen: "Vi bygger Svensk Veckotidnings stuga på sommarkoloni".