Korta notiser

Under 1900-talet har det funnits ett större antal affärer i bygden.
I Norrvik, Brunnsvik och Lekomberg har det funnits en affär i varje liten by.
Det är känt att man åkte ångbåt på sjön Väsman från Prästhyttan till Norrvik för att handla.
Vid Lekomberg kan det ha funnits en liten affär till, det är oklart när den försvann.
Medan det i Sörvik har funnits minst fyra affärer.
Sedan Sörviks Handel stängde dörren för gott i november 1980 så har det inte funnits en enda affär i bygden.