Länkar
Affärshuset utifrån
Inne i affären
Kassan
Rivning av huset
Leopoldssons cafè/kök
Före och efter rivningen
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist