Det vita huset med de fyra lägenheterna

Huset Solhem

Foto: Okänd fotograf.

Detta för många ett ståtligt hus är nu borta för länge sedan. Det försvann när Ludvika socken byggde ut vatten och avlopp i bygden under 1950-talet. Samtidigt byggdes nuvarande riksväg 66 om i en stor del av bygden. För mig själv så fanns svaga minnen kvar av huset sedan en lång tid tillbaka. Även än idag så finns små spillror kvar som mimer om en svunnen tid. Om huset hade stått kvar än idag så  hade det nog fått adressen Sofiebergsvägen 9.

Bakgrunden till husets uppkomst är antagligen bristen på bostäder till den växande befolkningen i och med gruvan var igång vid Lekomberg.
Enligt köpebrevet så säljer Frans Danielsson i Brunnsvik till byggmästare K. M. Mattsson, boende i Mockfjärd en tomtmark på 3/58 mantal vilket är enligt nuvarande mått 13 ar 30 kvm. Köpesumman var då tvåhundra  (200) kronor. Köpebrevet underskrivet den 10 juli 1916. Troligen var det vissa omständigheter som gjorde att det inte var klart med köpet förrän 1922.

När och hur huset blev klart är inte utrett samt en rödmålad tillbyggnad innehållande vedbodar och avträden, av dessa  kan man fortfarande se gjutna fundament i form av pelare.

Huset byggdes upp i alla fall även om den juridiska delen inte var klar för i församlingsböckerna så finns anteckningar att familjer flyttade in 1920. Några som man kan tyda är Axel Danielsson, förrådsarbetare med hustru Edit Elvira Eriksson och deras två barn. Per Elis Wiberg, ångbåtsbefäl­havare och hustrun Johanna Sofia Andersson med många barn (7 st).
David Ernström kom också som inflyttad 1920 liksom Sven Ludvig Lindgren med hustrun Klara Alexandra Karlsson med deras son och två döttrar.

Några kom att bo på Solhem under en kortare tid, och enligt de uppgifter som är tillgängliga fram till år1931, senare går det inte att följa i folkräk­ningen.
Ett köpeavtal hittades efter 63 år, där det  framgick att dåvarande Vägförvaltningen och ägarna av fastigheten Solhem, Oscar och Viktoria Nyberg enades om att Vägförvaltningen köper fastigheten Solhem. Avtalet är daterat 30 november 1954. I avtalet nämns att samtliga hyresgäster ska lämna huset före 1:sta april 1955.

De som kom att bo i Solhem på slutet var på övervåningen på södra sidan Albert Lodin, norra sidan Gustav Barkman med hustru Ingrid och sonen Rolf.
Nedervåningen på den södra sidan Olsson (förnamn okänt) sambo med Evelina Mathilda Danielsson med sin son, norra lägenheten Joel Lodin med hustrun Gunborg och deras två barn.