Nya kalkhyttan och sågen i Sörvik

bradgard.jpg (20623 bytes)

Foto: Okänd fotograf
Detta fotografi kom från Bror Olsson i Limberget.

På bilden, stående till vänster med ett förkläde heter Karl-Erik Olsson. Karl-Erik hade sin bostad i något av husen på Munkbacken i Sörvik och arbetade som mjölnare åt patron Öhman. Övriga personer är okända.

Byggnaden längst bort i bilden är nya kalkhyttan i Sörvik, vilken byggdes upp under patron Öhmans tid vid Sörvik. När den byggdes upp och när den försvann är okänt.
Tidigare hade patron Öhman en såg på Finnäset. Dit kördes allt timmer med häst och släde eller vagn innan sågen blev flyttad till Sörvik. När sågen var klar, kördes allt virke från skogen till den nya sågen.
Innan sågen kunde komma igång fordrades lite vattenkraft. Arbetarna vid Herrgården fick gräva en kanal för att få vatten till turbinen. Vattnet togs från den bäck som kom från Droppardammen på sin väg ner till Burtjärn. Tänka sig, att i den grävda kanalen kunde bygdens ungdomar få en och annan liten öring. Den grävda kanalen som rinner förbi idag var mycket bättre upprensad förr. Vattnet var viktigt på den tiden som drivkraft till sågen. Patron Öhmans anställda sågade allt virke själva.
Sågen togs senare över av Linus Andersson, som då bodde vid Sörviks gård. Vid nedläggningen av sågen fanns tre anställda, alla var sörviksbor. All sågning upphörde när Linus Anderssons son Verner Andersson år 1925 lade ner sågen. De sista resterna av sågen blev rivet i slutet av 1930-talet.


Brädgården som hörde till Sörviks såg

bradgard.jpg (20623 bytes)

Foto: ©Anders Granath

Från vänster: Emil Andersson, Otto Jansson-Gullmor, Sven Svensson och Einar Lundberg, den unga killen längst till höger är okänd.

En del av Sörviks sågs brädgård fanns mellan nuvarande Hemmansvägen och länsvägen. Det sågade virket kom ut till torkningen på en lite tralla som löpte på en liten smalspårig bana. En liten smalspårig bana gick till andra sidan länsvägen där man också hade en brädgård. Från Sörviks station fanns sedan ett stickspår till upplagsplatsen där de lastade ut virket på järnvägsvagnarna.