Sörvikshistoria
Byn Sörvik har alltid haft en avvikande inriktning i sitt förhållande med sina grannbyar Brunnsvik och Norrvik.
Sörvik har anor sedan 1500-talet då byn om­nämnts som Sörgowik.
I Sörvik, där har till största delen jord­bruket varit den främsta näringen.
Jordbruket har blom­strat som aldrig förr. Där vi i dag bara anar, har det funnits stora åkrar som nu är borta för evigt.
En del av folket har haft sin inkomst genom hårt arbete på åkrar och ängar och delvis i skogen. Även på slutet 1930-talet och fram till i början av 1960-talet fanns en gruvnäring i Sörvik under Gruf AB Lekomberg och senare AB Statsgruvor.

Även här i Sörvik har det funnits ett antal bergsmansgårdar.