Länkar
Sörviks såg
Träullsfabriken i Sörvik
Karta fr 1866-67
Karta från 1678 med boende 1831
Lennartsgården
Lennartsgårdens loft och svalbod
Landsvägen och "posthuset"
"Posthuset" eller Grangärdev 19
Sexmans
Boëthiusgården
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 05