Vattenkanalen till sågen i Sörvik

vkan.jpg (22725 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Genom Sörvik rinner bäcken från de tre sjöarna, som ligger högre upp i vattensystemet. Högre upp efter bäcken har Sörviks övre hytta funnits en gång i tiden. Någon gång kring förra sekelskiftet har en denna kanal kommit till. Handgrävd, arbetarna vid herrgården fick då gräva kanalen för att få vattnet till den då otäta turbinen vid sågen. Där vattnet sprutade åt alla håll och kanter. Kanalen var i betydligt bättre skick förr i tiden, då skogvaktare Jansson höll ordning på bäckar och dammar. I mitten av 1950-talet fanns en och annan öring och flodkräftor i kanalen.
Vattnet var viktigt på den tiden, som drivkraft då patron Öhmans anställda sågade allt virke själva. I snickarverkstaden tillverkades alla kördonen. Två stycken snickare var anställda som gjorde allt, kärrhjul, timmerkälkar, kolskrindor, skaklar och allt annat som hör till jord- och skogsbruket

År 1864 upprättades ett brev om vattenrätt mellan Lars Olsson och Patron Öhman.