Ritning på "småskolan" vid Sörviks skola

ritning.jpg (14424 bytes)
Ritningen utförd av K E Dané Smedjebacken år 1904

K E Dané var mest verksam i Smedjebacken där han verkade som byggmästare, troligtvis med egen byggfirma. Vad som har gått att få fram är att han var mest aktiv fram till mitten av 1910-talet. Ett antal skolor och andra byggnader har han varit med att bygga upp, bland annat en skola i Morgårdshammar och troligtvis den avbildade skolan i Sörvik.


Skolhuset av i dag

verklig.jpg (14912 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-10-28

Över hundra år senare tas ovanstående bild på skolhuset. Det är inte stora förändringar som har skett i husets profil. Visst har övervåningens lägenhet fått en utbyggnad. Dels för att få ett trevligare kök på den tiden då en av lärarna bodde i huset. Övervåningens vindsfönster och när vi 40-talister gick i skolan, så var gymnastiksalens fönster placerade på samma ställe när husets byggdes under 1910-talet. Av praktiska skäl kunde man inte fotografera huset som det blev ritat. Här blev det en kompromiss.
 

Att värma upp de båda skolhusen var nog lite problematisk på den tiden. Det vi nu anser vara självklart i dag var inte så tillgängligt på den tiden.

Vi ska gå tillbaka till boken från ”Brunnsviks bank och tjänster” och se vad som finns noterat och skrivet i kassaboken.

Den 15 januari 1916 var det dags för snöplogning som kostade 2 kr,
24 februari kokskörning till skolan (1 vagn) för 10 kr.
Mars 8:e, åter snöplogning för 2,10 kr.
Juli 8:e, gruskörning vid Sörviks skola, 10 timmar för 7 kr
Juli 6:e, stenkol från Ludvika 3,50 kr
Aug 12:e, ett lass virke från Ludvika till Sörvik, 4 kr och den 31 aug kokskörning från Sörviks station som tog 14 timmar och betalades för 9,80 kr. Ludvika skolkassa (Sörviks folkskola tog även ut en planka med måtten 3x9x18 (tum) = 3,375 kubikfot a 1,50  totalt 5,06 kr
I november var det dags för hämtning av stenkol från Ludvika som kostade 4 kr, i samma månad, ett arbete under en lördag för att köra ved till skolan vilket kostade 7,50 kr. Under december månad var det åter dags för minst två resor för att hämta av stenkol i Ludvika. Totalt kostade det 8 kr.
Samt snöplogning på juldagen och nyårsaftonen samma år vid skolan vilket belastade skolkassan för de två dagarna av den för nutida nätta summan 4 kr. Alla sysslor betalades sedan kontant av Skolkassan i februari 1917.