Länkar
Ritning
"Småskolan"
Gränssten och äldsta skolbygg­naden
Skolklasser vid IOGT-NTO Brunnsvik
Skolklass IOGT
Skolklasser Sörviks skola
Klass 1-2 1919.20
Klass 6/1938
Klass 6/1935
Klass 1/1933
Klass 1/1983/84
Avgångsklass 1931
Klassträff 1965
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2005