Länkar
Drängens skild­ring om livet på Storgården
Storgården och Karl-Erik Forsslund
Storgårdens röda byggnader
Arrendatorer
Djur på åkrar och hagar
Storgårdshästar
Ett vykort från 1908
Midsommar­firande 1937
Midsommar och predikan
Ludvika Bryggeri på Storgården
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 08