Korta notiser

Ståljättarnas diskreta sorti från sitt stall i Lekomberg är också en sak att lägga på minnet. Många av bygdens innevånare fick inte uppleva när de två ångloken rulla­de för sista gången till Ludvika på den då snart rivna järnvägen mellan  Ludvika och Nyhammar.
Strax innan rälsen började rivas upp kom någon i ansva­rig ställ­ning ihåg de undan­gömda reserv­loken.
En sensommardag år 1990 anlände perso­nal utrustade med en lokomotor. Stallportarna öppnades och de gamla ståljättarna drogs ut i ljuset.