Korta notiser

Transformatorhuset hade varit i drift i omkring 80 år.
De olika energibo­lagen i Ludvika har nyttjat huset för sin distribution av el till en del av bygden sedan gruvan lades ner. Den el-tekniska säkerheten inne i tegelhuset var inte den bästa.
Nya modernare brytare och transfor­matorstationer fanns sedan tidigare.
En tanke var att huset i Lekomberg skulle rivas. Ett anbud kom in till elbolaget, men vid närmare under­sökning visade det sig att huset stod inte på ägd mark, utan på ofri grund.
Med anbudsgivarens goda minne kunde en representant för elbolaget skriva ett avtal på 50 år mellan Ludvika kommun och  Stora Enso.
Genom detta avtal kan huset stå kvar inom överskådlig tid som ett minne från en svunnen tid.