Transformatorstation vid Lekomberg

trafohus.jpg (22320 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2004

Gruf AB Lekomberg hade övertagit gruvan från Ludvika Bergverk och stod nu inför en stor expansion. Gruvbolaget hade redan tidigt planerat för den stora kraftcentralen nere vid sjön Väsmans strand. Den energi som bildades av generatorn i kraftcentralen levererades upp till transformatorstationen där den omvandlades till den spänning som gruvbolagets elektriska maskiner hade. Byggnaden följer samma strikta linjer som kraftcentralen och maskinhuset vid gruvan hade. Det gråa tegelstenarna, även kallad "kalksandstegel" från Ludvika tegelbruk har använts till samtliga byggnader. Även den vita putsade eventuellt målade hörnen och andra linjer har återkommit i arkitekturen.