Korta notiser

  Ventilationschakt 2
Ett annat ventilation­schakt finns också i tunneln. Det är cirka åttio meter längre in i tunneln. Mellan det första som stegen står vid och utlast­ningen. Vid detta ventilationschakt satt på slutet två fläktar.