Länkar
Utsiktspunkten
Bilder från utsiktspunkten
"Hoppets båt" en skulptur vid utsiktsplatsen
Gruvtippen
Förstörelse 2016
Nya utsikts­punkter
Strövtåg till  andra utsikt­ställen
Andra utsikts­punkter som har försvunnit
Djupabergets utsiktspunkt
Friluftgudstjänst Lekomberg
Förr och nu vid utsiktspunkten
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2008