Sörviks gruva från Västerbackarna

Laven vid Sörviksgruvan
Foto ©Hans Cardell, under senare delen av 1960-talet

Här har Hans Cardell fångat Sörviks gruva från de långa åkrarna på det som nu benämns som Västerbackarna. Ett område som ligger öster om den centrala delen av byn nu för tiden. Vi kan ju också se mellan gräset och gruvan ett tak som sticker upp bakom träden, Logen/ladugården tillhörde Vretens arrendegård. Kanske blev det här ett centralt läge när gruvdriften kom igång mer på allvar i bygden. I närheten fanns ju Vretens arrendegård som numera är borta, och det kvarvarnade bostads­huset efter bäcken mellan Sörviks Dammsjön och Burtjärn har gårds­namnet "Enbacken", medan det nybyggarområdet som kom till när gruv­näringen kom igång mer på allvar kallas än i dag för "Krölbo" av den äldre fasta delen av bygdens innevånare

Om vi läser i Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folkminnen under Ludvika socken : Västerbergslags domsagas tingslag: Kopparbergs län kan vi läsa följande: Krölbo, del av byn Sörvik. Krölbo omfattar 10-15 gårdar N och NV Sörviksgruvan. När gruvdriften blomstrade, bodde här arbetarna och det "krölade" av barn, (krölade = kryllade). Det står även noterat att det var en person vid namn "Näbbjan Petter", som satte nam­net på området.

 

Bild med text om Krölbo

Vem var Näbbjan Petter? Egentligen hette han Jan Petter Jansson född 1854 död 1917. Han arbetade som dagkarl vid Sörviks Herrgård, främst med ved till alla eldstäder som fanns i huset.

Själv har jag ett annat namn för detta område, Övre Sörvik. För de som bodde här i området blev ju åkrarna ett naturligt namn, Västerbackarna.

 


Åkrarna på Västerbackarna

Västerbacksåkrar

Foto: ©Anders Granath

Från en svunnen tid när Sörvik blomstrade med odlade åkrar och där slyn verkar vara bannlysta mot dagens vemodiga utseende. Den tiden forna dragare tillsammans med brukaren av jorden har skapat förutsättning för överlevnad och en idyll långt bort från dagens jäkt och stön. Se bara hur åkerkanten till vänster är fri från sly!

Min läromästare inom fotografin har här vänt kameran mot en del av det genuina Sörvik. där vi skymtar Olsgården vid åkrarnas slut och i bakgrunden byn Burens med sjön Burtjärn i förgrunden. Längst bort i kan vi se en liten flik av sjön Väsman.
 


 

 

Västerbacksåker med odling

Foto: ©Anders Granath

De som aldrig har upplevt hur det såg ut förr i tiden, när Sörvik var en blomstrande jordbruksbygd  med uppodlade åkrar, kan aldrig föreställa sig det öppna landskapet. Själv har jag fått uppleva detta.

De två vita husen i bakgrunden är från vänster före detta posthuset på Grangärdevägen 19 medan det andra huset inrymde på slutet Sörviks handel. När ni nu tittar på denna bild, se hur åkrarna bakom det vänstra vita huset är uppodlade. Man ryser, inte av glädje, när markägaren be­handlar sina ägor på detta vis.
 


Ställ bilderna ovan mot den som visas nedan

Igenväxt Västerbacksåker

Foto ©Hans Cardell, under senare delen av 1960-70-talet

På de förut odlade åkrarna växte slyet snart upp. Varför ska vi inte kämpa för att återfå det öppna landskapet? Väsman och ön Sollen i bakgrunden samt Halvars i bakgrunden.

Nedre delen av Västerbackarna med egnahemsvillor

Villaområdet på Västerbacken

Foto: ©N-E Nordqvist 2011 okt

För mig är det lite underligt hur de bördiga åkrarna har fått gett vika från alla villor på området. Där förfäderna har odlat upp åkrar, brutit upp  stenar, där statligt stöd utgick till markägarna för att trygga basen i försörjningen i vårt land. Var finns det genuina Sörvik någonstans?

Nu för tiden ett bostadsområde

De små husen på Västerbackarna

Foto: ©N-E Nordqvist 2007

På de förut odlade åkrarna byggdes ett nytt bostadsområde upp. Den här bilden är tagen från övre delen av Västerbackarna.