Länkar
Västerbackarna Sörviks gruva och Krölbo
Verner Lundbergs flytt till Sörvik
Sörvik i underjorden
Kolingsbergs-, Lennarts- & Nygruvan
Slutet på Sörviks gruva
Dammsjön hus
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist