Vädret i Brunnsvik, Sörvik och Norrvik (ca 5-6 km NV om Ludvika)
Vädersajten visar hur byarna har lite olika egenskaper med max- och min- temperaturen samt vindhastigheten.