När sköljer sjön Väsman i år?

Det är ett vanligt sam­talsämne i bygden.
Många besökare tar sig upp till utsikts­punkten vid Lekombergs gamla gruva för att se om sjön har blivit isfri! När den är isfri kan vi konstatera att våren har gjort sitt.

För oss gäller att sjön Väsman ska vara isfri ända in i Brunnsviks­viken. 

När Ernfrid Anders­son började sitt näs­tan livs­variga arbete vid gruv­bolaget i Lekom­berg började han skriva ner sina iakttagelser när sjön sköljer.

Vem vet om det var någon vadslag­ning redan på den tiden mellan gruv­arbetar­na när det gällde att tippa rätt dag som sjön blev isfri!