Länkar
Årssamman-ställning
Bildsamman-
ställning 2012
Bildsamman­ställning 2013
Bildsamman­ställning 2014
Bildsamman­ställning 2015
Bildsamman­ställning 2017
Vattenståndet i Väsman syns genom en dubb i berget
 
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2007