Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Branddammen Brunnsvik

Vid branddammen i Brunnsvik

Dagisbarn vid branddammen vid Brunnsvik

Foto: ©N-E Nordqvist 2000-11

Det var en tid sedan de här dagisbarnen gick på dagis vid undervåningen av matsalen inom före detta skolans område. Egentligen var det inte att dokumentera barnen mitt lilla uppdrag denna gråmulna novemberdag, utan det var ett annat motiv. Barnen kom i samlad trupp från gångstigen vid sporthallen på väg hem till dagiset. Av någon anledning fick en av ledarna lämnade gruppen och hämta något som saknades inne på dagiset som låg på andra sidan av nuvarande riksvägen.

Något var intressant där nere i vattnet som fångade barnens intresse och alla glömde att de blev dokumenterade  med en kamera och Urhemmet i bakgrunden.
 

Samma plats men nästan 18 år senare

Foto: ©N-E Nordqvist 2018-06

Nästan samma plats som jag hade i minnet när jag tog denna bild snart arton år senare. Samtidigt är lite med vemod som jag ser att dammen håller på att växa igen med olika vattenväxter.
Att vi skriver "branddammen" hör egentligen till att tillgången av vatten var dåligt på den tiden det fanns ett brandförsvar under Lekombergs och Sörviks Brandkår. Troligen kan vi gå ännu längre tillbaka i tiden, till början av 1930-talet då när kurserna hölls på Brunnsviks folkhögskola så fanns det ett antal elever, vilka var verksamma som brandmän under deras lärotid.
En annan anledning var väl också att det kommunala vatten­lednings­nätet var inte utbyggt som det är nu.
Det är också lite med sorg i hjärtat att se hur den växer igen då den tidigt på hösten/vintern igenfrusna vattenytan var ett näste för oss som tyckte om att åka skridskor och leka med puck och klubba. Inte många av barnen idag vet hur roligt vi hade här på branddammen.
 

Branddammen på senare tid

Foto: ©N-E Nordqvist 1983

En bild från branddammen i Brunnsvik där vi hade våra små kamper om pucken. Tidigare än när den här bilden togs hade vi fått en rink nere vid Lekomberg. Fortfarande vad det barn som utnyttjade branddammens is för vinteraktivitet. Det var väl inte för den skull som den här bilden togs, utan den lilla gråa byggnaden som stod vid kanten av dammen. Vad som minns så var det en kvarleva sedan det fanns ett brandvärn inom Brunnsviks folkhögskola, där elever under läsåret stod för att vid behov bekämpa den röde hanen om den skulle komma lös.
Med andra ord, Brunnsviks lilla brandstation.
Byggnaden blev riven i samband med att sporthallen blev byggd.
 
Lekomberg/Sörviks brandkårs övning

Foto: ©Hans Ericson

De stora bränderna inom Ludvika sockens brandvärn gjorde att många av bygdens män deltog i övningar som till exempel vid branddammen i Brunnsvik. För mig stämde inte bilden från början, något var fel. Med datorns hjälp vände jag bilden så att utloppet kom på rätt sida och vägen in till Urhemmet kom också på sin plats.

I bakgrunden syns Forsbergs Kiosk med sitt serveringsbord och utanför finns gamla grusvägen mellan Norrvik och Ludvika. Kiosken blev senare flyttad till andra sidan av dammen. Den som är riktigt skarpsynd kan skymta den befintliga stenmuren som finns kvar än i dag.
 

Aktiva brandmän på övning

Foto: ©Hans Ericson

Här var det sprutövning över dammen där Erik Nilsson närmast till höger, Karl Danielsson, Olle Backström och Torsten Kornberg. De står på vägen in till Urhemmet. I bakgrunden kan vi skymta husen inne på Brunnsviks Folkhög­skolas område. Även denna bild var felvänd från början. I bakgrunden, under slangen syns utloppet från dammen, sådana detaljer avslöjar om bilden är felvänd.
 
Kiosken på södra sidan av branddammen

Bilden från privat person

Forsbergs kiosk strax söder om branddammen i Brunnsvik. Hur länge den var på sin plats är inte känt. Eleverna hade i alla fall en liten kiosk alldeles utanför skolans område och kiosken fanns på den högra sidan om dåvarande länsvägen, räknat från Ludvika. Själv minns jag inte den på den här platsen utan senare när länsvägen byggdes om på 1950-talet flyttades kiosken till norra sidan av branddammen där den fanns kvar en längre tid. På bilden står Elof Forsberg i serveringsluckan.
 
Servering vid kioskens nya plats

Bilden från privat person

Den här bilden är från kioskens nya placering efter Landsvägsbacken där Nora Forsberg sitter vid de få serveringsborden tillsammans med några elever från folkhögskolan.
Huset till vänster på bilden finns kvar än i dag. Snickaren Arvid Lundqvist köper av G Öhman denna tomt, nämnd "Solbacka" där gränsen mot sydväst är nya landsvägen mot Grangärde. Öster mot den gamla lands­vägen förbi Landsvägsbackstorpen. Köpeskillningen var då 340 kr enligt köpebrev daterat Sörvik den 7 september 1915.


Urhemmet Brunnsvik

Foto: ©Anders Granath omk. 1935.

Urhemmet, tillhörde Brunnsviks Folkhögskola sedan urminnes tider.
Den röda färgen på huset gör att husen ser lika ut som på den andra sidan av nuvarande riksvägen. År 1997 så fanns det två lägenheter i detta hus, en ingång på vardera gaveln och en ingång på baksidan till en tambur, varav det man minns en dörr som ledde ned till källaren där det fanns tre elmätare. Vilket betyder att det var två lägenheter och en fastighetsmätare.

Nu för tiden verkar det fortfarande vara två lägenheter  med utsikt mot branddammen och även mot skogsområdet ovanför.
Bilden ovan och den undre är från en serie av fyra bilder från den här byggnationen första tidsepok. När den här byggnationen byggdes upp och var färdig är i skrivande stund okänt. En källa (hitta.se), där skriver de att huset bebos av folk från år 1936.
Inte nu längre skriver Stora Brunnsvik AB (ludvikahem) i en e-post till mig, då det tydligen är skilt och friköpt från de övriga byggnaderna på Brunnsvik. Under början av 2000-talet avyttrade Brunnsviks Folkhög­skola huset till privatpersoner.

En annan liten fundering är att branddammen är vattenfylld under den tiden som Urhemmet byggdes. Nuvarande adress är Brunnsvik Grangärde­vägen 94 A-B.
 
Bilden från baksidan av huset

Foto: ©Anders Granath omk. 1935.

Anders Granath har ställt upp sin kamera med negativformatet 13x18 centimeter på ett stativ av trä. På baksidan av Urhemmet. Det var också så jag minns i min dagliga gärning för mellan åren 1984-1999 då jag varje år hade mitt ärende till källaren.
Här kan man också se att Anders Granat har valt motivet med omsorg. För mig är den här sortens fotografering långt bort dagens knäppande. Samtidigt är det ett medveten dokumentation för framtidens bevarande.


Sporthallen Brunnsvik

Foto: ©N-E Nordqvist 1983-10.

Vid den här tiden i början av 1980-talet fanns det ingen hejd på Brunnsviks Folkhögskola och dess ägare. Det skedde en investering i bland annat en sporthall på andra sidan av den dåvarande länsvägen. Hur mycket den blev använd är en annan fråga och kom den till allmänhetens nytta? Mitt svar blir både och. Visst var det bland annat några gånger husmorsgymnastik.
Motivet ovan blev dokumenterat i oktober månad 1983.

Sporthallen efter 35 år

Foto: ©N-E Nordqvist 2018-06

Sporthallen vid Brunnsvik av idag.
Det finns en populär sångtext som Per Myrberg har sjungit i med namnet 34:an. Den första versen passar in här:
Denna kåk har varit våran
uti många herrans år,
denna kåk har varit vår
och det har nog satt sina spår.
Denna kåk den har hängt i
och den har stått i vått och torrt,
men nu är det slut på det,
för nu ska trettifyran bort.
Denna vers har en anknytning till en tidningsartikel i Nya Ludvika Tidning om en eventuell försäljning av sporthallen.
Tiden tickade vidare och till slut så upprättades ett köpekontrakt mellan  P J Carlsson Maskin AB och Ludvika Hem om försäljning av den före detta sporthallen under 2018.

Foto: ©N-E Nordqvist 2019

Under lördagen den 23 mars 2019, och även under söndagen blev det invigning i den före detta sporthallen. I den här byggnaden kommer först och främst försäljning att ske i den nu rymligare lokalen. Medan reserv­delar och reparation av maskiner kommer att ske i grannbyn Norrvik.

Foto: N-E Nordqvist 2020-08-17
En hel del förändringar har skett från invigningen den 23 mars 2019 och fram till dagens datum då det här motivet avbildades av den före detta sporthallen i Brunnsvik. Liv och rörelse ser man nästan hela tiden.

Länsvägen och gamla länsvägen

Foto: ©Anders Granath omkring 1930.

Så såg det ut en gång i tiden när vi färdades här vid Brunnsvik alldeles utanför branddammen. Bägge vägarna har används i forna tider. Den högra vägen går upp mot landsvägsbacken och kommer ner i närheten av Trädkebotten. Anledningen till att den ansågs vara för brant uppför från Landsvägsbacken och ner till den då nya landsvägen. Även om man ibland går upp från andra hållet känns det inom kropp och själ.

Samma korsning 1983

Foto: ©N-E Nordqvist 1983

Det kan vara omkring 50 år mellan de den övre och den här bilden från nästan samma plats utanför Brunnsviks folkhögskola. I bakgrunden syns avverkningen inför byggande av sporthallen och det ha tillkommit ett uthus och garage vid kilen mellan de båda länsvägarna.
 
Ytterligare 35 år senare

Foto: ©N-E Nordqvist 2018-06-26

Ytterligare har det rullat på med åren och denna soliga och varma tisdag togs denna bild med tanke på de andra bilderna. Under några hektiska dagar klistrade man fast ett nytt slitlager på vägen. Nu har ju länsvägen stigit i graderna, och kallas nu för riksväg med en irriterande ljudvolym från den nya vägbeläggningen som ännu inte har fått sina väglinjer målade.

Text o redigering 2019-11-29 NEN