Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Brunnsviks flytt skjuts fram

Från de kämpande eleverna på Brunnsviks Folkhögskola

Foto: ©N-E Nordqvist 2012

Från de kämpande eleverna på Brunnsviks Folkhögskola

Med anledning av ett nyligen utkommet avslöjande reportage ur tidskriften Folkhögskolan vill vi belysa att Brunnsviks folkhögskola bedrivs av en oseriös huvudman.

ABF Nordöstra Storstockholm är i allra högsta grad illa lämpade att bedriva folkbildning. Under loppet av tio år har förbundet sänkt ett gymnasium, tre folkhögskolor och tre företag. Brunnsviks folkhögskola riskerar att stå näst på tur.
Vi elever på Brunnsvik har med anledning av beslutet att flytta skolan till Borlänge mitt under pågående läsår anmält skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Kort därefter utkom detta med ett yttrande i frågan som tydligt kritiserar skolledningens hanterande avflytten.
Rådet vidhåller bland annat att skolans undanhållande av information för en flytt av skola och verksamhet är oacceptabel och att sökande elever skulle informerats redan vid ansökningstillfället.

I elevernas dialog med rektor angående FSRs rekommendation avfärdas den som just en rekommendation, något som de enligt ledningen inte behöver ta någon större hänsyn till.
I artikeln i Folkhögskolan framkommer det att Brunnsviks före detta rektor, Per-Ola Jansson, efter att ha blivit beskylld för att bära ansvaret för skolans ekonomiska förluster förklarat att han i själva verket saknat någon egentlig makt att fatta beslut. Makten tycks istället tillhöra chefen för ABF Nordöstra Storstockholm.

En person man sökt via mail, sms, telefon etc. men som varken svarat eller återkommit. I tidskriften Folkhögskolan har man citerat Per-Ola Jansson "Brunnsvik är idag inordnat i ett system där skolans styrelse i praktiken är i en målvakt för beslut som fattas i ABF Nordöstras styrelse, om ens där, och där det folkbildningsmässiga ansvaret är utplånat till förmån för ett kallhamrat utnyttjande av folkhögskolan till ett helt annat syfte bortom de förväntningar som staten har med sitt bidrag till verksamheten.

Vår bestämda uppfattning är att Brunnsviks folkhögskola förtjänar en uppriktig och solidarisk ledning som ser till elevers och lärares intressen. Därför bjuder vi in till en manifestation lördagen den 17:e november kl 14:30 i Folkets hus, Ludvika.

Vid talarstolen står bland andra Lars Ohly, Lena Kallenberg och elever från skolan. Dessutom anordnar vi en diskussionspanel om skolans situation där olika personer sitter med och svarar på frågor som dyker upp.

Låt detta bli vår chans att bevara och befria Brunnsviks folkhögskola en gång för alla. Tillsammans ska vi göra allt i vår makt för att få bort ABF Nordöstra Storstockholm och nuvarande ledningen från makten över skolan! För framtida generationer! För oss alla! Välkomna!
 
Hjälp oss att bevara kulturarvet, historien och vår älskade skola.
Ett upprop från skolans elever

Brunnsviks Folkhögskola grundades år 1906 och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor och är historiskt förknippad med den svenska arbetarrörel­sen. Skolan har varit hem för många berömda författare och konstnärer som Dan Andersson, Karl Östman, Birger Vikström m. m, och har länge varit säte för kultur, musik, konst och kreativitet.
Vi fick tidigare under terminen veta genom tidningarna att skolans kontrakt för Brunnsvik var på väg att gå ut, men rektorn försäkrade oss gång på gång om att det var så här det gick till, ett kontrakt måste först gå ut innan man kan skriva ett nytt, och att vi elever inte hade något att oroa oss över. Det skulle lösa sig.
Fem veckor in i utbildningen, den 26:e September kom beskedet att Brunnsviks folkhögskola ska flytta sin verksamhet till Borlänge vid års­skiftet. Det innebär att skolans elever kommer att bli flyttade till proviso­riska vandrarhem och boenden utspridda över Borlänge för att i princip sitta av tiden tills dess att vi slutar och skolan kan stänga ner sina internatmöjlighet till kommande hösttermin som ledningen planerat.
För många kom det som en total överraskning. Vid egna undersökningar kom det fram att ledningen vetat om beslutet redan 2 juli, men inte sagt något annat än att det skulle bli bra till eleverna som givit dom förtroendet för ett helt år av deras framtida liv. Vi ställde ledningen mot väggen, men fick endast till svar att vi inte hade något att säga till om i frågan, det var så här det skulle bli, och att det bara var att acceptera det som händer och inte göra motstånd, vi kan ingenting göra.

Men vi vägrar att ge upp

Flytten kommer att innebära avhoppningar, splittrade klasser, splittrade vänskaper, något ledningen inte tycks ta den minsta hänsyn till. Alla våra argument och frågor möts av samma svar.
Vi som elever känner oss svikna, lurade och upprörda. För många av oss erbjöd Brunnsvik en tillflykt från stadsmiljöer och distraktioner till en plats där vi kunde ostört arbeta med det vi brinner för och älskar, musiken, skrivandet och konsten, och var en del av skälet att vi sökte hit.
Lastbilar kommer snart till skolan för att börja plocka bort sådant som inte används för stunden, möbler, tavlor och dekorationer. När vår första termin slutar lagom till jul kommer skolan vara ett tomt skal.
Varför ledningen väljer att göra så här, och flytta alla till en helt annan plats och miljö än vad vi blev lovade? Det är billigare så.
Vi vill gå klart vår undervisning på Brunnsvik och rädda vår skola till varje pris, och vi tänker slåss ända in i det sista för det.

Text: Elever på Brunnsviks Folkhögskola. Höstterminen 2012.

Med skolledningens nu tagna beslut så måste nu en av skolans grundare Karl-Erik Forsslund få olustkänslor och snurra runt i graven på Lyvikens kyrkogård. Ett livsverk under arbetarrörelsen går bort!
 

Protesterna hjälpte – flytten av Brunnsviks folkhögskola skjuts fram.

I dag kom beskedet att flytten av Brunnsviks folkhögskola skjuts fram till sommaren 2013.
Det var det vi ville från början så det känns jättebra, säger skolans rektor Sofie Wiklund.

LO och ABF:s centralorganisation har kommit överens med Brunnsviks folkhögskoleförening och Brunnsviks förvaltningsbolag att låta eleverna slutföra sina påbörjade studier. Huvudmännen säger att de har lyssnat på eleverna, som sedan beskedet kom att verksamheten skulle flyttas till Borlänge, hela tiden hävdat och kämpat för sin rätt att gå den utbildning de påbörjat. Totalt rör beslutet drygt 70 elever

– Beslutet togs i fredags och jag tycker att det är bra att inblandade har lyssnat på eleverna och nu tar sitt ansvar, säger rektorn på Brunnsviks folkhögskola, Sofie Wiklund. Hon påpekar det här beslutet gäller de som har påbörjat sina studier. De som börjar sina kurser i januari får göra det i Borlänge.

Huvudargumentet som ABF Nordöstra Storstockholm, som driver folkhögskolan, förde fram för att flytta verksamheten var den höga hyresnivån. Hur den ekonomiska delen ska lösas fram till nästa sommar är ännu oklart.

Stycket "Protesterna hjälpte.....
Skriven av ©Frank Elfstedt e-mail: frank.elfstedt@dt.se