Den här sidan och filen hör samman med att personer emigrerade till det stora landet i väster för över hundra år sedan. Om du klickar på filen öppnas den och kan läsas, men respektera innehållet.


This page and file is related to the fact that people emigrated to the great country in the west over a hundred years ago. If you click on the file, it opens and can be read, but respect the contents.

Waynetabellform.pdf