En kopparspiks historia

Foto: N-E Nordqvist 2021-10


Kopparnätet för telefonin i Sörviksbygden, samt byarna runt omkring har släcks ner, för både gott och ont. Ibland får man tänka på de äldre medmänniskorna utsatta telesituation. De sista resterna av kopparnätet försvann i min närhet när stolparna och ledningen försvann, nära den nedlagda telestationen den 20 oktober 2021. Men det som fångade mitt intresse var något så enkelt som en kopparspik med initialerna T 50. Spiken satt cirka tre meter från roten på stolpen, numera är det fyra meter. För mig var det enkelt men också lite sentimentalt. Spiken är nu sparad. I början av i95Otalet byggdes nuvarande riksvägen om och telestationen flyttades till en ny plats här i Brunnsvik, uppskattad flytt cirka 100 -150 meter fågelvägen. Men fortfarande med arbetsnamnet "telestationen Sörvik". Telestationen har man även byggt ut ett par omgångar.
I samband med den nya telestationen, så grävdes en telekabel fram till en stolpe, som senare försåg tre fastigheter med fast telefoni. Och på den stolpen satt en kopparspik sju cm lång och 5 cm grov med ett platt huvud på 17 mm, där T 50 är präglat. För mig var det ganska klart på en gång.

I Ludvika fanns då ett företag som lystrade till namnet "Träimpreneringen", numera Rundvirke Poles. Bakom ABB/Hitachi och ner mot sjön Väsman. Och årtalet var 1950, när den här stolpen impregnerades av kreosoten. Hur gammal stolpen var i verkligheten då den köptes in är okänt då den jämnades till på företaget. Tror att det kallades för "grovbarken" än i dag, samt kapades till i både topp och roten för rätt längd. Den har nu klarat sig i över 70 år innan den nu hamnar på destruktion.

Text: N-E Nordqvist