Tiderna har förändrats på Strandvallen

Foto: Anders Granath, arkiv N-E Nordqvist

Den här bilden ovan är fotograferad någon gång på 1920-talet. Alltså för omkring 100 år sedan. Det finns en liten detalj i bilden som gör att det går att tidsbestämma bilden. Den gamla träbron finns kvar. När man ser sådana här bilder från den gamla tiden hur det har sett ut och får vara med om denna förvandling till nutiden. Visserligen inte nu åkermark, men det öppna landskapet får en eftertanke. Bilden är fotograferad från ”Fårhagen” innan avfallet från gruvbolaget förorenade området. I början av 1930-talet ville arrendatorn på Vretens gård i Sörvik ha avdrag på sitt årliga arrende för att det inte gick att odla mer på åkern i förgrunden. Banvaktstugan i Lekomberg var en knutpunkt för inspektion och underhåll för SWB:s järnväg. Hur stort området var vid inspektioner har inte gått att klargöra. Närmaste banvaktstuga var ju ute i Dröverka och mot Ludvika fanns den närmaste i Burens.

Det har nu gått omkring nio och en halv månad sedan den stora förvandlingen började här i Lekomberg i början av året 2020.
För mig personligen har det varit en omvälvande tid då man sett förvandlingen från ett slumområde till ett helt annat område.
Både på ont och gott. Många bilder har blivit tagna under den här tidens gång, men är man intresserad att dokumentera det som sker nu, så är det inte så betungande. Vem vet hur det ser ut om hundra år framåt i tiden?

Foto: N-E Nordqvist 2020

Det är en del tankar som kommer och går. Just i dag 24/9-2020 när den här bilden är det tre månader kvar till juaftonen. Höstens röda asplöv faller och en livstid för löven är över. Samtidigt ser man nerverna i bladen, de är vidare närmast skaftet för att senare smalna av längre ut mot kanterna. Själv ser jag sambandet med vårt eget liv. Inget är för evigt!

Foto: N-E Nordqvist 2020

Måndagen den 5:e oktober och hösten kommer med alla dess färger. Först en gråmulen dag som sedan blir det ömsom sol och molnigt. Här kunde man inte ta sig fram förut för all sly. Vill även påpeka att till höger i bilden, lite över mitten syns den före detta banvallen, numera cykelbana.