Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Fältspatsbrottet på Fängenhällarna

Fältspatsbrottet på Fängenhällarna

Foto: ©Folke Forsslund 1/7-1943

Kalkspatsbrottet eller som vi ofta säger Fältspatsbrottet ligger på den västra sidan av Fängenhällarna. I en sydvästlig riktning från byn Norrvik. Nu i ganska oländig terräng. Själva brottet ligger en bit upp i sluttningen av berget Fängenhällarna.
Det berättas av de gamla i bygden att det blev en liten kort ort driven in i berget. Troligtvis höll de på med brytningen i början av 1930-talet. Under en kort tid byggde man en enklare väg från "brottet" och ner mot Dröverka. Delar av den vägen finns kvar än i dag. På den vägen körde man det brutna berget, på en för den tiden anpassad lastbil.

Varphögarna vid Fältspatsbrottet

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Fältspatsbrottet på den västra sidan berget Fängenhällarna är för den oinvigde svår att hitta. Egentligen är det två dagbrott där det övre är mindre till omfånget. Väljer man att komma från den östra sidan är det nästan lite farligt. Helt plötsligt kan man stå på branten. Förr kunde man gå rakt på detta dagbrott med sina brant stupade kala bergssidor utan stängsel då det var ett stort kalhygge runt omkring. I dag får man tränga sig fram bland uppväxande granar och tallar, för att inte nämna den björkskog och andra snår. Kommer man från den södra sidan upptäcker man först den lilla planen där man kan ana att det har varit en husgrund. Snart upptäcker och ser man en av de gamla varphögarna.
 
Längst in brottet kan man se hur det såg ut förr

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Det öppna dagbrottet är omkring femtio meter med tvärt sluttande bergskanter. Längst in finns mot bergssidan finns en liten lagun fylld med klart vatten. Bredden i botten uppskattas till omkring sju meter. Hur långt in den lilla orten sträcker sig gick inte att avgöra vid den tidpunkt då bilden togs, troligtvis så är den inte så lång. Man bör ändå vara försiktig när man går i brottet, det kan finnas lösa stenar som kan ramla ner.

De nakna och kala bergssidorna är som förr

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Står man inne i brottet blir man överväldigad över vilket arbete de har haft med att köra ut allt berg på varphögarna, inga rälsar finns kvar som antyder hur de har kört med vagnar ut på tippen. Eller kan de ha varit så enkelt att de har haft andra kärror än de som var vanliga vid gruvorna? Trots att det har gått en lång tid sedan det var aktivitet så blir man förundrad hur det ser ut än idag. En helt annan värld har öppnat sig.

Vid något slags bergsbruk finner man ofta en stenmur


Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Hur konstigt det än är, så finns vissa saker, som kommer igen på flera platser där de har haft brytning, det finns stenmurar! Även här finns det en mindre stenmur, som de har lagt upp, för att sedan fylla upp med mindre stenar för att få en plan yta. Går man omkring och ser sig omkring, så kan man inte finna några stora saker som hör till gruvbrytningen. En person som har haft sitt arbete inom gruvnäringen använder sina kunskaper när det gäller att ta sig fram genom skogens alla labyrinter av stigar. Oftast finner man upplagda stenar i kanten, så att det skulle vara lättare att gå på stigen.

En gammal rostig pump

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

I dag när man besöker fältspatsbrottet finner man rester från en gammal rostig pump. Den har de troligtvis haft när de pumpade vatten ur det övre brottet. I dag står den som ett minne över en svunnen tid. För vad vi i bygden känner till så har det inte funnits någon el till Fältspatsbrottet där det ligger avsides från den övriga bebyggelsen.

Det övre vattenfyllda brottet

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Det övre vattenfyllda dagbrottet är betydligt mindre, än det som ligger strax nedanför. Nu är det övre fältspatsbrottet vattenfyllt och troligtvis så har de använt pumpen för att med handkraft pumpa bort vattnet, som sedan har fått rinna ner i det nedan liggande brottet.

Text o redigering 2019-11-29 NEN