Friluftsgudstjänst vid Lekomberg

Foto: ©N-E Nordqvist 2017.

Under juldagen 2017 hölls en friluftsgudstjänst vid utsiktspunkten vid Lekomberg, inledningsvis så fick besökarna veta att det här var den 25:e friluftsgudstjänsten som har hållits utomhus på juldagen. Ungefär ett femtiotal besökare hade sökt sig till Utsiktspunkten denna gråmulna dag, där den fuktiga luften mot den kalla markytan skapade ett dimmigt och disigt intryck. Från utsiktspunkten kunde inte besökarna ens se ut över bygden. Det var som om någon vänlig person hade dragit ett fuktig töcken över nejden, inte helt fel denna dag.

Detta blev också en del av dagens tema, som prästen Carl-Axel Hagberg, omsluten av dimman, där man till slut inte vet vad som kommer att hända. Man famlar i det som kan liknas det tomma intet. Men här vid detta tillfälle hade man gemenskapen med alla. Efter att den obligatoriska elden hade tänds, samlades alla deltagarna uppe på den så kallade "gråbergstippen" och sjöng "Härlig är jorden".

För de som vistades utomhus nedan gruvområdet, måste det nästan kännas lite magisk att höra denna psalm ljuda ut över nejden vid mörkrets inbrott och alla är omslutna av dimman.

Ett tiotal medlemmar från kyrkokören i Ludvika höll samman det musikaliska utan instrument på ett stämningsfullt sätt i den gamla psalmen "Det är en ros utsprungen", som publicerades för första gången år 1582. Den svenska översättningen är utförd av Thekla Knös år 1867 och publicerades i den svenska psalmboken år 1921.

Ett annat lite tema som kom fram var kontakten mellan människorna där Carl-Axel Hagberg hade med sig en kruka av lera som han sedan lade vid elden. Eftersom jag står ett tio-tal meter bakom talaren så uppfattade jag inte allt. Bilden högst upp får i alla fall illustrera människor tillvaro långt tillbaka i tiden, när det fanns, i de flesta fall bara krus och andra kärl av lera och man samlades vid elden för närvaron.

Avslutningsvis sjöng alla psalmen "Nu tändas tusen juleljus". Sångens text beskriver hur den mörka jorden blir upplyst vid jul. Dels av de stearinljus som tänds i husen, som symboliserar Betlehemsstjärnan i julevangeliet, samt att människornas tillvaro lyses upp av budskapet om Jesus födelse och Guds kärlek.

Friluftsgudstjänsten avslutades sedan med glögg och pepparkakor.

Samtliga bilder foto ©N-E Nordqvist 2017

Friluftsgudstjänst Lekomberg 2015

Foto: ©N-E Nordqvist 2015

Annandag jul 2015 hade Kyrkan inom Ludvika församling en friluftsgudstjänst vid utsiktspunkten vid Lekomberg.
Ett 40-tal deltagare hade mött upp, där prästen Carl-Axel Hagberg ledde gudstjänsten i enkla former under den klarblåa himmelen med någon minusgrad.
Alla deltagarna samlades på "Tippen" och sjöng psalmen "Härlig är jorden", vilket ljöd ut över nejden strax efter att solen hade gått ner bakom horisonten. Temat för kvällen var "överflöd" i konsumtionen och att vi inte bara skulle se upp mot himmelen, utan se det vi har framför oss när vi är i Guds fria natur. Avslutningsvis sjöng kören och deltagarna i en ring rund den sprakande elden psalmen nr 34:
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Avslutningsvis: "Vem tänder stjärnorna"?