Foto: Johan Persson

Första konsumbutiken i Lekomberg

I detta nybyggda hus startade Konsum Dala Lekomberg från början. År 1907 startade den Kooperativa Handelsföreningen Sörvik. Fem år senare (1913) Sörviks Konsumtionsförening. Gamla Konsum Dala.
Det här huset, på väg upp till gruvan och nuvarande utsiktspunkt i Lekomberg byggdes år 1913 av Johan Persson från Digervåla som byggmästare. Man började att bygga huset två år tidigare
Bakom huset på bildens högra sida syns de stora malmlager som väntade på att bli exporterade till Tyskland. Högst upp på malmlagret syns en liten ”rallbana” där de har kört ut malmen och fyllt på lagret. Sjön Väsman är också täckt av is. En liten del av gamla vägen syns mellan malmlagret och huset.

Gruvan håller med affärsfastighet
I ett hyreskontrakt finns följande rader att läsa: Gruf AB Lekomberg upplåter och förhyr härmed till Sörviks Konsumtionsförening, räknat från den 15 december år 1913, så länge bolaget kommer att bedriva verksamhet vid Lekomberg och minst 2/3 av föreningens medlemmar utgörs av bolagets arbetare i Lekomberg.

I handelslägenhet med lagerrum och kontor på nedre botten jämte källare i jordvåningen, samt bostadslägenhet om två rum och kök på övre botten. Första årets hyra, fyra hundra kronor betalas kvartalsvis. En liten notis är att reparationen på byggnaden så väl omtapetsering etc, vilket dock ej får förekomma oftare än högst var tredje år, som bolaget bekostar. Även sotning som kommer att ske två gånger om året utförs genom bolagets försorg.
Direktör Alexander Nickel har genom ingenjör  Reinhard Göst skrivit under detta kontrakt, medan Emil Johansson och Daniel Johansson har satt sitt namn på papperet som ombud för Sörviks Konsumtionsförening. George Karlsson var föreståndare under en tid då affären fanns på den platsen, han kom då att bo på övervåningen med sin familj. Först år 1931 blir nästa kontrakt utväxlat och där kan man se att hyran ökar till åtta hundra kronor kvartalet.
Denna grund fanns kvar ända fram då den här texten publicerades år 1997. Bäst syns den då efter dåvarande länsväg 247, ett hundratal meter norr om avtagsvägen upp till utsiktspunkten i Lekomberg. Grunden är nu borta.
I och med att den nya affären kom igång hade bygden fått en betydligt större förutsättning att överleva. Konkurrensen om kunderna kom senare att hårdna ordentligt för att sedan dö ut helt och hållet.
Arbetarfamiljerna hade i alla fall då fått sin hett eftertraktade affär, nu hade man kommit bort från det livegna sättet med affärer, som var under bland annat patron Öhmans tid. Affären på denna plats kom att vara öppen ända fram till den 1 oktober år 1937, då den nya kooperativa butiken var färdig ett par hundra meter söderut efter länsvägen. Den hade år 1944 en omsättning på omkring 100 000 kr. Gamla affärshuset blev rivet på slutet av 1970-talet då det har varit bostadshus en längre tid.

Källa: Häftet "En gruvas historia åren 1915-1954" av N-E Nordqvist.
Redigerad: 2022-10-24