Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Gustav Wasas jordabok från år 1539

Gustav Wasas jordabok från år 1539

I Gustav Wasas jordabok från år 1539, i den står följande bergsmän som har bott och levt i den här bygden: Per Nilsson och Jon Andersson i Sörgowik, Lasse Raffwalsson och Bengt Arvidsson i Norr-Gudwika (Norrvik).

Bergsmannen Jon Andersson reste år 1549 från Sörvik till Kungsör för att träffa Gustav Wasa. Detta är den äldsta uppgiften om Sörviks befolkning som finns för närvarande. 
I hela Grangärde församling fanns år 1571 enligt Riksarkivet ca 250 personer. År 1558 fanns det i församlingen 42 bergsmän.

Storgårdspojkarna, Jöran och Folke Forsslund lekte år 1910 gruva i närheten av bokstugan, på cirka 0,5 meters djup hittades bland benrester en prydlig grön-stensyxa, möjligen en Lihultyxa, ca 8,5 cm lång och 6 cm närmast eggen. Så det tydligt att det har varit folk här i bygden för cirka 5000 år sedan.

På Dröverka hittade Erik Barkman en fin pilspets av rent vit flinta, även kallad "spånpil" från Gånggrifttiden, omkring 2000-2500 år f Kristus eller för omkring 4000 år sedan.

Sörvik har en gång i tiden kallas för Sörgowik, Norrvik nämndes förr för Norrgowik. Brunnsvik stavades i äldre tider med ett n. Karl-Erik Forsslund hade i 30 års tid (1929) funderat över namnet Brunnsvik. Och någon brunn som skulle kunna ge upphov till namnet Brunnsvik finns inte. Men däremot finns tanken "byn vid den höga brinken".

Det förefaller som att namngivningen har utgått från Brunnsvik, ty Sörvik ligger ju sydost medan Norrvik ligger nordväst om Brunnsvik. 
Men namnet Brunnsvik påträffas inte förrän i bevarande urkunder år 1562. Kort därpå, år 1571, i hjälpskattelängden för Elfsborgs lösen, denna märkliga fullständiga bouppteckning för Sverige. Där träffar vi på hustru Giertrud i Brunsvik. Hon var då tydligen änka och boende på Storgården. Hon var då taxerad för 13 lod och 2 qvintin silveff 4 lispund kopparf 10 skålpund tenn, 10 kor, 3 tvåårs ungnöt, 5 får och 12 getter. Allt taxerat till 231 mark och 2 öre.

Inlagt 2019-08-30