Funderingar och tankar

Foto: N-E Nordqvist

Ibland händer det saker som man inte har i beräkningen, om man inte har kameran med kan man inte fånga de små ögonblicken! Hur många gånger man har gått den här rundan till Norrvik över "tolvmilaskogen" från Brunnsvik och via Karl-Erik Forsslunds Storgården och åter hem via gamla landsvägen mellan Norrvik och Brunnsvik går inte att räkna ut under nästan femtio år i bygden.

Ibland har man tur att se det vilda på åkerkanterna vid Storgården.

Tänk vad djuren kunde lura mig, men det blev i alla fall för mig en annorlunda bild, som har skapat en viss uppståndelse.

Åkern där bilden blev tagen syns tydligt utmärkt på kartan högst upp på den länkade sidan till vänster om det stora K:et
Den prickade linjen är vägen som används än i nutiden.

Men när man kommer fram till Karl-Pers och vidare mot Jan-Petter Pers i Norrvik öppnar sig landskapet.Ibland händer det något som man inte är beredd på och man reagerade på en gång när jag såg motivet framför mig i Norrvik. Först på ett negativt sätt. I kameran kunde jag skapa ett utsnitt från omgivningen vid dessa coronatider, samtidigt blev det en tankeställare hur det är i samhället. Min första tanke var fel efter att motivet blev dokumenterad, hästen reste sig och lugnet återvände inom mig.


Här är en bild tagen från Karl-Pers i Norrvik, som visar åkern till vänster där hästarna på den övre bilden fotograferades.
I bakgrunden Jan-Petter Persgården (Även kallad för Albert Janssons) med loftet på sin plats, men det är numera rivet och flyttat längre upp i Dalarna (Orsa?). Huset med gaveln är Anders Persgården.

Övre bilden från 2020 nedre bilden 2007